Category Archives: Nyheter

Vi søker nye rådgivere til Skagerak Consulting

Vi er nå over 30 seniorrådgivere i Skagerak Consulting. Som et ledd i vår videre satsing, søker vi flere rådgivere til våre kontorer i Sandefjord, Skien, Oslo og Kristiansand.

Vi er i første rekke interessert i deg som allerede har erfaring som rådgiver og dermed har en etablert kundeportefølje. Du kan enten komme fra et annet rådgivningsmiljø eller jobbe som selvstendig.

Du bør ha erfaring fra ett av våre hovedområder:

  • Leder- og organisasjonsutvikling
  • Strategi- og virksomhetsutvikling
  • Rekruttering

Vi jobber med virksomheter både i privat og offentlig sektor. Din erfaring kan derfor komme fra én av disse sektorene, eller aller helst fra begge.

I Skagerak Consulting vil du få mange gode og dyktige kollegaer. Du vil få et hyggelig miljø og mange som du kan diskutere og samarbeide med.

Er du interessert, kan du sende en søknad her:
Seniorrådgiver SkC

Har du spørsmål eller ønsker et møte, kan du ta kontakt med:
Erik Aasmundtveit

En oversikt over våre rådgivere finner du her: Rådgivere

SkC hjelper IKT Agder med å møte morgendagens utfordringer

IKT Agder har engasjert Skagerak Consulting for å gjennomføre et større organisasjons- og lederutviklingsprogram. Bakgrunnen for igangsettingen er selskapets behov for å tenke nytt i en tid med stadig tøffere rammebetingelser. Programmet, som er i oppstartsfasen, vil strekke seg over to år.

IKT Agder ble etablert som et interkommunalt selskap i 2003 og eies av Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Selskapet er lokalisert i Arendal.

Et viktig mål med organisasjons- og lederutviklingsprogrammet er å gjøre selskapet i stand til å møte endrede rammevilkår og økte kvalitets- og effektivitetskrav. Rammevilkårene for selskapets kommunale eiere blir stadig tøffere, endringer i innbyggernes demografiske sammensetning etc. betyr at norske kommuner må tenke nytt rundt hvordan de organiserer seg, hvordan de leverer tjenester til sine innbyggere og hvordan tar i bruk teknologi. IKT Agder vil ha en sentral rolle i dette arbeidet hos selskapets eiere.

IKT Agder tilbyr følgende til eierkommuner og andre eksterne kunder:
• Service og supporttjenester
• Drift og forvaltning av IKT systemer
• Avtaleforvaltning innenfor IKT området
• Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene

Ringerike kommune velger Skagerak Consulting

Ringerike kommune har valgt Skagerak Consulting som leverandør av rekrutteringstjenester i de kommende årene. Valget falt på Skagerak Consulting etter at kommunen, gjennom en anbudskonkurranse, hadde vurdert en rekke leverandører basert på kompetanse, erfaring, kvalitet og pris. Rammeavtalen strekker seg over en periode på tre år, med mulighet for forlengelse.

Skagerak Consulting har gjennom de siste årene etablert seg som en av Norges ledende selskaper innen rekruttering av leder- og spesialister til offentlig sektor. Selskapet har nå rammeavtaler med en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter.

«Ringerike kommune har vært gjennom noen tøffe år, men er nå inne i en periode preget av vekst, satsing og optimisme. Vi gleder oss til å være med på å bidra til Ringerikes positive utvikling ved å rekruttere dyktige og framtidsrettede ledere», sa partner Tom R. Gogstad i forbindelse med kontraktsigneringen.

Bypost As er blitt et Miljøfyrtårn

Vi gratulerer ByPost AS med Miljøfyrtårn-sertifiseringen. HR-leder Linn Fagerberg mottok det synlige beviset på sertifiseringen fra ordfører  i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch. ByPost, som leverer hente-, bringe- og frankeringstjenester for bedriftsmarkedet, har lenge sett viktigheten av å jobbe miljøvennlig. Alle sjåfører får opplæring i økokjøring, noe som er positivt både for miljøet og økonomien. I forbindelse med sertifiseringsprosessen har de også byttet til nye, miljøsertifiserte leverandører og har påvirket Bring til å bruke mindre emballasje i forbindelse med posthenting.

Linn Fagerberg la i overrekkelsen av plaketten også vekt på at Miljøfyrtårn-sertifiseringen er avgjørende for selskapet i forbindelse med offentlige anbudsprosesser.

Det er senirorådgiver Tom R. Gogstad fra Skagerak Consulting som har ledet ByPost gjennom sertifiseringsprosessen. Ønsker du mer informasjon om Miljøfyrtårn-sertifisering, kan du kontakte ham. Kontaktinformasjon finner du her: Tom R. Gogstad

Du kan lese mer om overrekkelsen på Vestviken24: Dette er avgjørende for oss når vi deltar i store anbud

SkC etablerer nytt avdelingskontor på Sørlandet

Skagerak Consulting har lenge ønsket å forsterke sin posisjon på Sørlandet. Nå har vi endelig åpnet et nytt avdelingskontor i Kristiansand. Kontoret er foreløpig bemannet med to heltidsengasjerte og tre assosierte rådgivere, og vi har ambisjoner om betydelig vekst for å skape et levende kompetansemiljø som kan jobbe bredt i regionen.

Vi er svært glade over å ha fått med en gruppe dyktige,erfarne og engasjerte rådgivere. Anne Hilde Hals og Erik Svensen er sentrale både i etableringen og den videre utviklingen av avdelingskontoret.

Anne Hilde Hals er en erfaren rådgiver innen organisasjonsutvikling, lederstøtte og omstilling. Hun er utdannet adjunkt med videreutdanning innen organisasjonsutvikling og ledelse. Du kan lese mer om Anne Hilde her: Anne Hilde Hals

Erik Svhttp://www.skc.no/author/anne-hilde-hals/ensen har lang ledererfaring, blant annet fra reiselivsbransjen, og jobber som rådgiver innen virksomhetsutvikling, ledelsesutvikling, strategi, omstillingsprosesser og rekruttering. Han er utdannet ved Befalsskolen for Kystartilleriet og er diplomøkonom med spesialisering innen organisasjon og ledelse. Les mer om Erik her: Erik Svensen

Frokostseminar i Oslo: Gjør vi ledelse for komplisert?

Vårt ledelsesprogram Ordtilhandling arrangerer 19. mai, kl. 8.00 – 10.30 et frokostseminar med tittelen «Gjør vi ledelse for komplisert?Arrangementet vil foregå i Meshs lokaler i Tordenskioldsgate 3, Oslo.

Her vil du få høre Hans Trygve Kristiansen fortelle om hvordan du som leder kan bli tydeligere og dermed bidra til å skape bedre resultater ved hjelp av Ordtilhandling-metodikken.

Du  vil også få  høre administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll, tidligere direktør i Hewlett Packard Enterprice, nå påtroppende direktør i IBM Global Technology Services, fortelle om hvordan han som leder bruker Ordtilhandling-metodikken i sin hverdag for å skape bedre resultater. Han  vil også snakke om hvordan han og hans tidligere ledergruppe aktivt brukte Ordtilhandling-metodikken i den endringsprosessen de var gjennom  i HPE og hvordan det hjalp dem til å fokusere organisasjonen mot visjonen og å nå de tøffe målene de har satt seg.

Frokostseminaret blir så avsluttet ved at Ellen Liverød Aasmundtveit deler noen viktige tanker om ledelse og kommunikasjon.

Meld deg på ved å sende en e-post til Ellen Liverød Aasmundtveit på: el@skc.no

Inviter gjerne med ledere du kjenner eller andre som har ambisjoner om å gå inn i en ledende stilling.

Trykk her for å laste ned invitasjonen: Invitasjon

Ledelsesprogrammet Ordtilhandling starter med kull august 2017.

Mer informasjon om ledelsesprogrammet finner du her: Ledelsesprogrammet Ordtilhandling

125 tillitsvalgte samlet for bedre sykehussamarbeid

Av hensyn til pasienter og de ansatte, er det viktig at ledere og tillitvalgte er trygge i sine roller og har et best mulig samarbeid. Dette var bakgrunnen for at 125 tillitsvalgte i Fagforbundet i november, var samlet til seminar under Skagerak Consultings ledelse.  Tillitsvalgte fra omtrent alle sykehus i Norge var representert.

Skagerak Consulting arbeider både med ledere og tillitsvalgte fra flere fagforeninger i sykehusene. Våre rådgivere har derfor bred erfaring med å skape en felles forståelse og en felles plattform for å skape trygghet og godt internt samarbeidsklima. En del av denne erfaringen ble delt med Fagforbundets representanter.

Seminaret ble ledet av Øyvind Drangsland fra Skagerak Consulting. De viktigste temaene som ble gjennomgått var:

  • Hva opplever du som tillitsvalgt er de største utfordringene på egen arbeidsplass
  • Hvordan lykkes du i rollen som tillitsvalgt
  • Hvordan påvirke når du ikke har formell makt eller posisjon
  • Hvordan motivere medlemmer og ulike yrkesgrupper
  • Kommunikasjon – tillitsvalgtes viktigste redskap
  • Ulike kommunikasjonsstiler du som tillitsvalgt må beherske
  • Hvordan håndtere hersketeknikker

Skagerak Consulting vokser innen kommunal rekruttering

Jan Sebjørnsen Storstein, en nestor innen rekruttering av rådmenn og ledere til kommunal sektor, er nå blitt en del av Skagerak Consulting. Storstein har lang erfaring som rådmann og fra andre lederposisjoner i kommuner og KS. Siden 2010 har han benyttet sin kompetanse til å rekruttere ledere til nøkkelposisjoner i norske kommuner – blant annet gjennom selskapet Kommunal Rekruttering. Rådgiver Jan Sebjørnsen Storstein.

Skagerak Consulting, som er en nasjonal aktør innen rådgivning og lederrekruttering, har ambisjon om å være blant de ledende aktørene innen lederrekruttering i kommunal sektor. Selskapet har i dag rammeavtaler med flere kommuner og fylkeskommuner. Jan Sebjørnsen Storstein er en viktig brikke i den videre satsingen. Selskapet er nå på jakt etter flere erfarne rådgivere med bakgrunn fra både offentlig og privat sektor.

«Vi er svært fornøyde og stolte over at Kommunal Rekruttering. Rådgiver Jan Sebjørnsen Storstein har valgt å bli en del av rekrutteringsgruppen hos oss og bidra til å bringe oss nærmere målet om å bli ledende innen rekruttering av kommunale ledere», uttaler daglig leder Erik Aasmundtveit i Skagerak Consulting.
«Vi har allerede opparbeidet oss en betydelig posisjon i kommunemarkedet. Skagerak Consulting er blant de større aktørene, ikke bare innen rådgivning knyttet til leder- og organisasjonsutvikling, men også innen rekruttering av ledere. Med Jan på laget vil vi ytterligere styrke den nasjonale posisjonen i dette markedet», avslutter Aasmundtveit.

«Jeg ønsker å være en del av et sterkt fagmiljø med rådgivere som har erfaring og kompetanse innen lederrekruttering generelt, og til kommunal sektor spesielt. Skagerak Consulting har en solid posisjon i dette markedet og jeg ser frem til å bidra til å virkeliggjøre visjonen om å bli ledende i dette markedet», sier Jan Sebjørnsen Storstein.

Tomine Usterud – ny rådgiver innen økonomi og endringsprosesser

Tomine-Usterud-rådgiver-Skagerak-Consulting

Tomine Usterud begynte 1. september som seniorrådgiver ved Skagerak Consultings kontor i Oslo. Hun jobber med endringsprosjekter, primært innen økonomi- og lønnsområdet.

Tomine er utdannet handelsøkonom og registrert revisor. I tillegg er hun utdannet coach og har tatt masterprogrammet endringsledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun er en erfaren prosjektleder som har jobbet mye med prosess- og lønnsomhetsforbedringer. Hennes erfaring inkluderer blant annet optimalisering av økonomifunksjoner, systemer og prosesser, samt etablering av Financial Shared Services. Hun har bakgrunn som linjeleder, prosjektleder og konsulent og har arbeidet i mange ulike organisasjoner og i mange ulike roller; både i og utenfor økonomifunksjoner. Nå sist var hun ansatt i KPMG, der hun jobbet både med eksterne og interne prosjekter. Tidligere har hun vært økonomisjef og controller samt revisor i KPMG.

Vellykket start på ledelsesprogrammer Ordtilhandling

Ordtilhandling kull 9 har nå vært gjennom sin første samling. Samlingen ble ledet av Hans Trygve Kristiansen og Ellen Liverød Aasmundtveit. Liv Arnesen, eventyrer, foredragholder og lærer, satte en ekstra spiss på samlingen ved å snakke om betydningen av en tydelig visjon, 100%-ansvar, samarbeid og det å forstå hverandre som viktige ingredienser for å lykkes.

Det er totalt 35 personer som deltar på årets ledelsesprogram. Disse representerer et bredt spekter av ledelseområdet fra mellomledere og toppledere i privat sektor til rådmenn i offentlig sektor. Siden oppstarten har nå over 200 ledere vært gjennom ledelsesprogrammet Ordtilhandling.

Neste samling er 17. og 18. oktober. Imellomtiden jobber lederne med praktisk bruk av de verktøyene de fikk i første samling. De følges også opp av Ordtilhandlings rådgivere.