Category Archives: Nyheter

Bypost As er blitt et Miljøfyrtårn

Vi gratulerer ByPost AS med Miljøfyrtårn-sertifiseringen. HR-leder Linn Fagerberg mottok det synlige beviset på sertifiseringen fra ordfører  i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch. ByPost, som leverer hente-, bringe- og frankeringstjenester for bedriftsmarkedet, har lenge sett viktigheten av å jobbe miljøvennlig. Alle sjåfører får opplæring i økokjøring, noe som er positivt både for miljøet og økonomien. I forbindelse med sertifiseringsprosessen har de også byttet til nye, miljøsertifiserte leverandører og har påvirket Bring til å bruke mindre emballasje i forbindelse med posthenting.

Linn Fagerberg la i overrekkelsen av plaketten også vekt på at Miljøfyrtårn-sertifiseringen er avgjørende for selskapet i forbindelse med offentlige anbudsprosesser.

Det er senirorådgiver Tom R. Gogstad fra Skagerak Consulting som har ledet ByPost gjennom sertifiseringsprosessen. Ønsker du mer informasjon om Miljøfyrtårn-sertifisering, kan du kontakte ham. Kontaktinformasjon finner du her: Tom R. Gogstad

Du kan lese mer om overrekkelsen på Vestviken24: Dette er avgjørende for oss når vi deltar i store anbud

SkC etablerer nytt avdelingskontor på Sørlandet

Skagerak Consulting har lenge ønsket å forsterke sin posisjon på Sørlandet. Nå har vi endelig åpnet et nytt avdelingskontor i Kristiansand. Kontoret er foreløpig bemannet med to heltidsengasjerte og tre assosierte rådgivere, og vi har ambisjoner om betydelig vekst for å skape et levende kompetansemiljø som kan jobbe bredt i regionen.

Vi er svært glade over å ha fått med en gruppe dyktige,erfarne og engasjerte rådgivere. Anne Hilde Hals og Erik Svensen er sentrale både i etableringen og den videre utviklingen av avdelingskontoret.

Anne Hilde Hals er en erfaren rådgiver innen organisasjonsutvikling, lederstøtte og omstilling. Hun er utdannet adjunkt med videreutdanning innen organisasjonsutvikling og ledelse. Du kan lese mer om Anne Hilde her: Anne Hilde Hals

Erik Svhttp://www.skc.no/author/anne-hilde-hals/ensen har lang ledererfaring, blant annet fra reiselivsbransjen, og jobber som rådgiver innen virksomhetsutvikling, ledelsesutvikling, strategi, omstillingsprosesser og rekruttering. Han er utdannet ved Befalsskolen for Kystartilleriet og er diplomøkonom med spesialisering innen organisasjon og ledelse. Les mer om Erik her: Erik Svensen

Frokostseminar i Oslo: Gjør vi ledelse for komplisert?

Vårt ledelsesprogram Ordtilhandling arrangerer 19. mai, kl. 8.00 – 10.30 et frokostseminar med tittelen «Gjør vi ledelse for komplisert?Arrangementet vil foregå i Meshs lokaler i Tordenskioldsgate 3, Oslo.

Her vil du få høre Hans Trygve Kristiansen fortelle om hvordan du som leder kan bli tydeligere og dermed bidra til å skape bedre resultater ved hjelp av Ordtilhandling-metodikken.

Du  vil også få  høre administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll, tidligere direktør i Hewlett Packard Enterprice, nå påtroppende direktør i IBM Global Technology Services, fortelle om hvordan han som leder bruker Ordtilhandling-metodikken i sin hverdag for å skape bedre resultater. Han  vil også snakke om hvordan han og hans tidligere ledergruppe aktivt brukte Ordtilhandling-metodikken i den endringsprosessen de var gjennom  i HPE og hvordan det hjalp dem til å fokusere organisasjonen mot visjonen og å nå de tøffe målene de har satt seg.

Frokostseminaret blir så avsluttet ved at Ellen Liverød Aasmundtveit deler noen viktige tanker om ledelse og kommunikasjon.

Meld deg på ved å sende en e-post til Ellen Liverød Aasmundtveit på: el@skc.no

Inviter gjerne med ledere du kjenner eller andre som har ambisjoner om å gå inn i en ledende stilling.

Trykk her for å laste ned invitasjonen: Invitasjon

Ledelsesprogrammet Ordtilhandling starter med kull august 2017.

Mer informasjon om ledelsesprogrammet finner du her: Ledelsesprogrammet Ordtilhandling

Nytt kurs: Klart Lederskap – god kommunikasjon gir god ledelse

Er du leder, ønsker du å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter for å få økt påvirkning og større gjennomslagskraft i krevende situasjoner? Da er Klart Lederskap kurset for deg. Kurset passer både for ledere på alle nivåer og for andre som er opptatt av å skape resultater i samarbeid med andre.

Hva får du på kurset?

13 sentrale kommunikasjonsverktøy, som styrker din relasjonskompetanse i profesjonelle sammenheng

Kjenner deg igjen i noen av disse utsagnene, vil du ha utbytte av kurset

 • Hos oss snakker vi mye om hverandre og i mindre grad til hverandre i utfordrende situasjoner
 • Jeg strever med å skape motivasjon og engasjement hos dem jeg leder
 • Enkelte medarbeidere misforstår meg ofte – hvordan kan jeg si ting klarere slik at de forstår?
 • Jeg er usikker på egen påvirkningskraft overfor andre, for eksempel i møter
 • Jeg unngår å gå inn i begynnende konflikter, eller utsetter nødvendig handling

Hva sier tidligere deltakere

”Ambisjonsnivået var gjennomførbart og kommunikasjons verktøyene var klare til bruk.
Kurset resulterte også i en selvanalyse som var konstruktiv, uten å være invaderende, som var personlig uten å være privat.”

” Ble jeg også bedre kjent med meg selv -ulikt mange andre kurs i ledelse. Ferdighetstrening basert på egne erfaringer var konkret og noe utfordrende – hensiktsmessig til senere bruk.”

“Jeg ble mer bevisst eget atferdsmønster og fikk verktøy jeg kunne benytte i spennende, utfordrende kognitive prosesser. De ble videreført til mine ansatte og det har resultert i bedring av vår måte å kommunisere på og vi forstår hverandre bedre. Enkle verktøy gjorde store endringer. Kurset er å anbefale.”

Kursstruktur og varighet

Det tas utgangspunkt i den enkelte deltakers hverdagsledelse. Pedagogikk og kursoppbygging er målrettet og strukturert med tilpassede økter for teori og praktiske øvelser, etterfulgt av refleksjon.

Klart Lederskap er et åpent kurs som går over 4 dager (2 dager, mellomperiode, 2 dager) fra kl. 0900-1700. I mellomperioden omsetter du ferdighetene i din hverdag.

Klart Lederskap kan også leveres som et skreddersydd utviklingsprogram til din organisasjon.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om ulike muligheter.

Praktisk informasjon

Begrenset antall
Maks deltakerantall per kurs: 14

Kursledere
Sertifiserte kursledere og seniorkonsulenter i Skagerak Consulting AS:
Dorothee Kaiser-Gjessing
Synnøve Christensen

Trykk på lenkene for mer informasjon om kurslederne

Priser
Åpne kurs: 4 dager (2dg.+2dg.)
Pris pr. deltaker: 21.500,-

”Early Bird” pris: 19.500,- ved påmelding 4 uker før gjennomføring

Datoer:
Det gjennomføres tre kurs i 2017 hvor alle er åpne for påmelding

Klart Lederskap – vinter/vår 2017:
Del I: 28. februar – 1. mars
Del II: 4. – 5. april

Klart Lederskap – vår/sommer 2017:
Del I: 9. – 10. mai
Del II: 13. – 14. juni

Klart Lederskap – høst 2017:
Del I: 12. – 13. september
Del II: 17. – 18. oktober

Sted:
Sentralt i Oslo, nærmere informasjon vil følge

Påmelding:
Påmelding skjer ved å sende en epost til en av de følgende adressene:
Dorothee Kaiser-Gjessing: dkg@skc.no
Synnøve Christensen: sc@skc.no

Kontakt oss gjerne på telefon 905 17 438 eller 932 19 566 for mer informasjon.

125 tillitsvalgte samlet for bedre sykehussamarbeid

Av hensyn til pasienter og de ansatte, er det viktig at ledere og tillitvalgte er trygge i sine roller og har et best mulig samarbeid. Dette var bakgrunnen for at 125 tillitsvalgte i Fagforbundet i november, var samlet til seminar under Skagerak Consultings ledelse.  Tillitsvalgte fra omtrent alle sykehus i Norge var representert.

Skagerak Consulting arbeider både med ledere og tillitsvalgte fra flere fagforeninger i sykehusene. Våre rådgivere har derfor bred erfaring med å skape en felles forståelse og en felles plattform for å skape trygghet og godt internt samarbeidsklima. En del av denne erfaringen ble delt med Fagforbundets representanter.

Seminaret ble ledet av Øyvind Drangsland fra Skagerak Consulting. De viktigste temaene som ble gjennomgått var:

 • Hva opplever du som tillitsvalgt er de største utfordringene på egen arbeidsplass
 • Hvordan lykkes du i rollen som tillitsvalgt
 • Hvordan påvirke når du ikke har formell makt eller posisjon
 • Hvordan motivere medlemmer og ulike yrkesgrupper
 • Kommunikasjon – tillitsvalgtes viktigste redskap
 • Ulike kommunikasjonsstiler du som tillitsvalgt må beherske
 • Hvordan håndtere hersketeknikker

Skagerak Consulting vokser innen kommunal rekruttering

Jan Sebjørnsen Storstein, en nestor innen rekruttering av rådmenn og ledere til kommunal sektor, er nå blitt en del av Skagerak Consulting. Storstein har lang erfaring som rådmann og fra andre lederposisjoner i kommuner og KS. Siden 2010 har han benyttet sin kompetanse til å rekruttere ledere til nøkkelposisjoner i norske kommuner – blant annet gjennom selskapet Kommunal Rekruttering. Rådgiver Jan Sebjørnsen Storstein.

Skagerak Consulting, som er en nasjonal aktør innen rådgivning og lederrekruttering, har ambisjon om å være blant de ledende aktørene innen lederrekruttering i kommunal sektor. Selskapet har i dag rammeavtaler med flere kommuner og fylkeskommuner. Jan Sebjørnsen Storstein er en viktig brikke i den videre satsingen. Selskapet er nå på jakt etter flere erfarne rådgivere med bakgrunn fra både offentlig og privat sektor.

«Vi er svært fornøyde og stolte over at Kommunal Rekruttering. Rådgiver Jan Sebjørnsen Storstein har valgt å bli en del av rekrutteringsgruppen hos oss og bidra til å bringe oss nærmere målet om å bli ledende innen rekruttering av kommunale ledere», uttaler daglig leder Erik Aasmundtveit i Skagerak Consulting.
«Vi har allerede opparbeidet oss en betydelig posisjon i kommunemarkedet. Skagerak Consulting er blant de større aktørene, ikke bare innen rådgivning knyttet til leder- og organisasjonsutvikling, men også innen rekruttering av ledere. Med Jan på laget vil vi ytterligere styrke den nasjonale posisjonen i dette markedet», avslutter Aasmundtveit.

«Jeg ønsker å være en del av et sterkt fagmiljø med rådgivere som har erfaring og kompetanse innen lederrekruttering generelt, og til kommunal sektor spesielt. Skagerak Consulting har en solid posisjon i dette markedet og jeg ser frem til å bidra til å virkeliggjøre visjonen om å bli ledende i dette markedet», sier Jan Sebjørnsen Storstein.

Tomine Usterud – ny rådgiver innen økonomi og endringsprosesser

Tomine-Usterud-rådgiver-Skagerak-Consulting

Tomine Usterud begynte 1. september som seniorrådgiver ved Skagerak Consultings kontor i Oslo. Hun jobber med endringsprosjekter, primært innen økonomi- og lønnsområdet.

Tomine er utdannet handelsøkonom og registrert revisor. I tillegg er hun utdannet coach og har tatt masterprogrammet endringsledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun er en erfaren prosjektleder som har jobbet mye med prosess- og lønnsomhetsforbedringer. Hennes erfaring inkluderer blant annet optimalisering av økonomifunksjoner, systemer og prosesser, samt etablering av Financial Shared Services. Hun har bakgrunn som linjeleder, prosjektleder og konsulent og har arbeidet i mange ulike organisasjoner og i mange ulike roller; både i og utenfor økonomifunksjoner. Nå sist var hun ansatt i KPMG, der hun jobbet både med eksterne og interne prosjekter. Tidligere har hun vært økonomisjef og controller samt revisor i KPMG.

Vellykket start på ledelsesprogrammer Ordtilhandling

Ordtilhandling kull 9 har nå vært gjennom sin første samling. Samlingen ble ledet av Hans Trygve Kristiansen og Ellen Liverød Aasmundtveit. Liv Arnesen, eventyrer, foredragholder og lærer, satte en ekstra spiss på samlingen ved å snakke om betydningen av en tydelig visjon, 100%-ansvar, samarbeid og det å forstå hverandre som viktige ingredienser for å lykkes.

Det er totalt 35 personer som deltar på årets ledelsesprogram. Disse representerer et bredt spekter av ledelseområdet fra mellomledere og toppledere i privat sektor til rådmenn i offentlig sektor. Siden oppstarten har nå over 200 ledere vært gjennom ledelsesprogrammet Ordtilhandling.

Neste samling er 17. og 18. oktober. Imellomtiden jobber lederne med praktisk bruk av de verktøyene de fikk i første samling. De følges også opp av Ordtilhandlings rådgivere.

Per Morken – ny rådgiver innen rekruttering

Per Morken har begynt som rådgiver i Skagerak Consulting. Han har 15 års erfaring som rådgiver innen lederrekruttering og organisasjonsutvikling. I tillegg har han lang erfaring som leder i offentlig virksomhet, blant annet 10 år som rektor i videregående skole.

I Skagerak Consulting vil han jobbe med lederrekruttering og lederutvelgelse, organisasjonsutvikling og som rådgiver og samtalepartner i strategiprosesser.

Han har spisskompetanse på lederrekruttering og organisasjonsutvikling innen universitets- og høyskolesektoren, kultursektoren og kommunal/fylkeskommunal forvaltning. Han har et stort, landsomfattende nettverk innen disse sektorene.

Kontaktinformasjon til Per finner du her: Per Morken

SkC flytter inn i nye lokaler i Vestfold og Oslo

For å møte den veksten Skagerak Consulting er inne i, og for å komme nærmere flere av våre kunder, flytter Skagerak Consulting inn i nye lokaler. Vestfold-kontoret flyttet 1. august til Nordre Kullerød 1 i Sandefjord. Disse lokalene ligger sentralt til nær E18 og med kort vei til Sandefjord Lufthavn Torp.

Fra 15. august holder Oslo-kontoret til i Arbins gate 2. Disse kontorene er sentralt plassert mellom Utenriksdepartementet og den amerikanske ambassaden. Det er kort vei til Nasjonalteateret stasjon samt til andre kollektive transportmidler. Mens våre kontorlokaler i 2. etasje pusses opp, vil vi holde til i midlertidige lokaler i 3. etasje.

DSC03026-200 DSC03062-200 DSC03066-200DSC03056-200